Logo ISC SAF

IAESTE

IAESTE International

IAESTE International (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - Mezinárodní organizace pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe) je mezinárodní, nevládní, nepolitická a nezisková organizace, která sdružuje mladé lidi bez ohledu na náboženství, národnost, barvu pleti, původu nebo pohlaví.

IAESTE byla založena v roce 1948 v Londýně a tehdejší Československo bylo zakládající zemí. Za dobu více jak 60-leté činnosti jejím prostřednictvím vyjelo na odborné praxe přes 4000 studentů ročně. Hlavním cílem IAESTE ČR je podporovat zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů. Nejvýznamnější aktivitou IAESTE je mezinárodní výměnný program. IAESTE ČR zprostředkuje každoročně zahraniční praxe pro téměř stovku studentů celé České republiky.

IAESTE Czech Republic

IAESTE Czech Republic si klade za cíl pokračovat v úspěšné tradici aktivit a projektů v oblasti personálního managementu a zvýšit počet zajištěných zahraničních odborných praxí pro české studenty. Jsme si vědomi, že uplatnění absolventa na trhu práce je velmi ošemetná otázka a naše projekty si kladou jediný cíl: Pomoci vám při vašem snažení uspět na trhu práce.

Více informací o IAESTE naleznete na mezinárodních stránkách iaeste.org.