Logo ISC SAF

Fulbrightova komise

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou a administrované Komisí J. Williama Fulbrighta poskytují českým postgraduálním studentům, akademikům a vědcům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat na amerických univerzitách.

Stipendia Fulbrightova programu patří mezi nejštědřejší, obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění a případně i některé další náklady spojené se studiem či výzkumem.

Program podporuje všechny obory s výjimkou studia klinické medicíny, MBA a LLM. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži. Zájemci se o podporu uchází přímo u Fulbrightovy komise, nikoliv přes své domovské instituce.

Každoročně s Fulbrightem do USA v rámci různých stipendijních kategorií vycestuje až 40 českých „fulbrightistů“. Poměr vybraných stipendistů k počtu přihlášek se pohybuje mezi jedna ku třem a jedna ku pěti.

Semináře o studiu v USA

Zájemcům o vysokoškolské studium v USA nabízí poradenské centrum Fulbrightovy komise sérii bezplatných seminářů.

Více informací na www.fulbright.cz/akce.