Logo ISC SAF

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který má v České republice na starosti všechny mezinárodní výměnné studijní programy. Jeho aktivity jsou určeny všem bez rozdílu: organizacím, firmám věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale také studentům, pedagogům, vedoucím pracovníkům a dalším odborníkům.

Co tedy vlastně DZS dělá?

Prostřednictvím svých činností přispívá k mezinárodní spolupráci v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, poskytuje granty a stipendia na mezinárodní projekty a mobility, přispívá k rozvoji škol a dalšímu vzdělávání zaměstnanců škol a pracovníků s mládeží. Dokáže pomoci i s kariérním poradenstvím, podporuje studium cizinců v ČR a podílí se na podpoře českého kulturního dědictví v zahraničí tím, že organizačně zajišťuje působení českých učitelů a lektorů v zahraničí.