Logo ISC SAF

BEST

Mezinárodní organizace BEST

BEST, Board of European Students of Technology, je neustále se rozšiřující, nezisková, nepolitická organizace. Od roku 1989 podporujeme studenty z celé Evropy ve vzájemné komunikaci, spolupráci a výměně zkušeností.

Cílem BESTu je pomáhat studentům v porozumění jiných kultur, připravovat je na práci v mezinárodním prostředí a podporovat rozšiřování jejich odborných, komunikačních a prezentačních dovedností.

Hlavní aktivity BESTu spočívají v organizaci doplňkově-vzdělávacích programů, jako například:

BEST kurzy
Studenti ČVUT mohou díky BEST Prague vycestovat na 1–2 týdenní technicky zaměřené kurzy s akademickým programem na některou z evropských univerzit za extrémně výhodných podmínek.
Inženýrské soutěže
Představují možnost aplikovat své teoretické znalosti při řešení reálných technických problémů v týmu. Studenti se v průběhu soutěže mohou v příjemném prostředí setkat se zástupci firem a dozvědět se více o dané problematice přímo z praxe.

Lokální skupina BEST Prague

Pražská pobočka organizace BEST byla založena v roce 2009 studenty ČVUT. Všem studentům ČVUT, které baví cestovat, poznávat různé kultury a učit se poutavou formou, zprostředkováváme možnost zúčastnit se BEST kurzů, inženýrských soutěží, sympózií o vzdělávání a dalších BEST aktivit.

BEST Prague funguje díky dobrovolné práci vysoce motivovaných, aktivních studentů se zájmem o seberealizaci v multikulturním prostředí. Členové BESTu Praha organizují mezinárodní vzdělávací akce akademické soutěže na půdě ČVUT ve spolupráci s univerzitou, průmyslem a dalšími partnerskými organizacemi, což jim dovoluje načerpat cenné praktické zkušenosti uplatnitelné v jejich budoucí kariéře.

Další výhodou členství v BESTu Praha je možnost účastnit se interních akcí jako jsou např. kulturní výměny, motivační víkendy a soft-skills tréninky.